Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Офсет (Неутрализация) на CO2

Офсет (Неутрализация) на CO2

facebook thumb

Въглероден офсет

И така, какво е Carbon Offset и защо се купува?

Купуването на въглероден офсет или кредит е правилното нещо за планетата. Компенсациите не просто са изход на компании от еко нормите, те тласкат замърсителите  по пътя на чистите производства и нови инвестиции - те създават начин за решение  на проблема, а не да се измъкнат от него.

Офсетите могат да се търгуват на пазарите  (като тези от Механизма за чисто развитие или проекти за съвместно изпълнение). Повечето обаче се търгуват на доброволните пазари.

Въглеродните компенсации могат също да имат съпътстващи ползи като създаване на работни места, опазване на водата, предотвратяване на наводнения и опазване на биологичното разнообразие.

По-долу е дадена диаграма, която показва годишното генериране на кредити от проекти за компенсиране на въглеродните емисии на доброволния въглероден пазар. През 2020 г. годишното производство на кредити на доброволния въглероден пазар е рекордните 223 милиона.

 

2021 г. от началото на годината на доброволен въглероден офсетов пазар

Katusa Research


Как се създават офсетите?

Част от компенсираните разходи също отиват за инвестиране във футуристична технология за улавяне на въглерод и смекчаване на емисиите. Много методи за създаване на въглеродни компенсации, като директно улавяне от въздух, са в много начални етапи на развитие. Нарастващото търсене на тези нови типове офсет позволява широкомащабно внедряване, което бързо ги прави по-икономични от мащаба на проектите.

В крайна сметка новите технологии ще достигнат повратна точка. Например, очаква се ковачниците на Prometheus да премахват 11 GT CO2 от въздуха всяка година до 2050 г, за съжаление тези експериментални технологии все още са много скъпи и с ниска ефективност.

Това е еквивалент на 20% от текущите емисии.


Видове въглеродни офсетни проекти
Въглеродните офсетни проекти са групирани в 2 категории:

Проекти за избягване/намаляване като възобновяема енергия (вятър, слънчева енергия) и улавяне на метан.

Проекти за премахване/секвестиране като повторно залесяване и директно улавяне на въглерод.


Категории на въглеродни компенсации

Физическите разходи за компенсиране стимулират компаниите да идентифицират оперативни „течове“ – области, в които емисиите могат да бъдат намалени или елиминирани – след това започва да принуждава компанията да елиминира емисиите през цялата им верига  измерена в реално спестени пари.

Компаниите, които използват компенсации поне отчасти, за да управляват своите емисии, прилагат намаляване на емисиите с по-висока скорост, харчат почти пет пъти повече за намаления и намаляват или елиминират по-голяма част от своите емисии в сравнение с тези, които не използват компенсации. И тези компании ще имат конкурентно предимство.

Инвестирането в компенсации също помага на земята чрез самите компенсации. Възстановяването на горите увеличава биоразнообразието, а инсталирането на слънчеви панели и вятърни турбини отдръпва търсенето на енергия от доставките на въглища и изкопаеми горива.

Въглеродният офсет може да бъде препродаван няколко пъти, но след като бъде изпозван(пенсиониран), той вече не може да бъде препродаван. За да се гарантира, че няма двойна продажба, въглеродните кредите се водят в специален регистър. Този регистър следи издаването и пенсионирането на  въглеродните кредити(компенсациите).

Инвестиционни последици

Инвестирането във въглеродни компенсации – независимо дали за по-добри условия за финансиране или за предотвратяване на по-нататъшно изменение на климата – насърчава конкурентите на пазара да направят същото.

Etsy, онлайн търговец за ръчно изработени стоки, закупи висококачествени въглеродни компенсации за всички свои клинети за един ден и се ангажира да компенсира собствения си въглероден отпечатък в бъдеще. Той изчисли общите разходи за това само с една стотинка на опаковка, доказвайки, че това е разход, който всеки друг търговец на дребно може да си позволи да понесе.

Демонстрирането на икономическата осъществимост на смекчаването на емисиите насърчава други компании да го направят, дори ако това е по причина, различна от спасяването на планетата.

Всъщност това може да е комбинация от всички тези причини и още: създаването на по-устойчива верига за доставки, подобряването на взаимоотношенията с доставчиците и увеличаването на задържането на служители са съпътстващи ползи от закупуването на въглеродни кредити и въглеродни компенсации, като гарантирате, че вашата компания може да процъфтява завинаги .


Кога да закупите въглеродни компенсации в жизнения цикъл на проекта?

Купувачите и инвеститорите на въглеродни кредити не трябва да знаят всички тънкости за това как работят офсетните методологии и как се разработват проектите. Но те трябва да имат знания и компетенции за целия жизнен цикъл на офсетите - как се създават, закупуват и използват компенсациите.

Това ще им помогне да определят вида, цената и риска от наличните им инвестиционни възможности, и дали покупката ще им помогне да постигнат целите на организацията за намаляване на емисиите.

Всяка нова въглеродна компенсация има пет основни точки в своя жизнен цикъл:


Разработване на нов тип офсет.

Избор на офсетна методология.

Планиране на индивидуален проект по тази методология.

Изпълнение и верификация на проекта, регистрация във въглероден орган и начало на издаване на офсет.

Прехвърляне към купувача и оттегляне на компенсациите.

Всяка фаза представлява възможност за значителни инвестиции: в нови офсетни технологии, в идеи и развитие на офсетни проекти, както и в самите офсетни средства. Цената и рискът от разработването на всяка нова офсетна технология следват кривата на Katusa:

 

 

И цената, и рискът са изключително високи в началото, тъй като няма гаранция, че емисиите ще бъдат премахнати. Когато проектът навлезе във фазата на планиране, цената пада и условията се подобряват, за да се привлекат инвестиции. Цените отново се покачват с извършването на валидиране, проверка и регистрация – това означава, че рискът от доставката е намалял и висококачествените компенсации са по-вероятни. След това цените се изравняват или леко се повишават, тъй като рискът от двойно отчитане или изтичане се увеличава и брокерите и търговците на дребно поемат своята част от процеса и риска.

Купувачите на офсет трябва да се запознаят с всяка точка от тази крива. Това ще им помогне да определят как да увеличат максимално възвръщаемостта на инвестициите и други ползи, които тяхната организация получава в замяна на офсетни покупки.


Развитие на офсета

През последните тридесет години са създадени десетки офсетни видове, като улавяне на метан от депа за отпадъци и големи водни проекти.

Двата най-популярни вида понастоящем са вятър и повторно залесяване.

Проблемът е, че докато много видове въглеродни компенсации са се оказали ефективни при премахването на емисиите на CO2 от атмосферата, съществуващите в момента са само мерки за спиране. Например, за да се изтрият емисиите от авиацията, целите Съединени щати ще трябва да бъдат засадени с дървета. Ето защо инвестициите в нови видове компенсации са толкова жизненоважни: технологията, която ще спре глобалното затопляне, вероятно все още не е изобретена.

За щастие, новите технологии и методи за отстраняване на емисиите на CO2 от атмосферата непрекъснато се движат по времевата линия по-горе. Експерименталните видове компенсации, които понастоящем са във фаза на финансиране и изследване включват:

- ускоряване на минералното изветряне в скалите с помощта на електрохимични сили;

- генетично инженерство на фитопланктона за улавяне на CO2 в океана;

- наводняване на пустини за създаване на изкуствени оазиси, които може да обитава фитопланктонът;

- разработване на ензими, които улавят въглерода.

Светият Граал на офсетното развитие граничи с алхимията: превръщането на атмосферния CO2 в използваем продукт. Например, Prometheus планира да премахне CO2 и да го превърне в газ и реактивно гориво; те очакват техните машини за улавяне на емисии да заработят от  края на 2021 г. А Coca-Cola вече е подписала сделка с компания, която използва директно улавяне на CO2 от въздуха, за да направи своите безалкохолни напитки пенливи.

Инвестирането в компенсации на този етап е рисковано, тъй като по време на разработването на типа няма гаранция, че въглеродните компенсации ще могат да бъдат произведени от евентуалния проект.

Освен това е и скъпо. Експерименталните методи за отстраняване на въглерода от атмосферата могат да струват стотици долари на тон по време на разработката. Например, Climeworks, която улавя CO2 и го изпраща в местна оранжерия (иронията!) – казва, че в момента цената е около 600 долара за отстраняване на тон CO2 с помощта на техните методи. (Очаква се цената им на тон да падне под $100 в рамките на десетилетието.)

Инвестирането във въглеродни компенсации в този момент не води до реални компенсации за организацията. По-скоро включва директно инвестиране в компании, които работят върху революционна технология за улавяне на CO2.

По този начин трябва да се предприеме от компании, които могат да се възползват от възможните съпътстващи ползи от евентуалните компенсации (помислете за употребите на Coca-Cola за въглерода), компании, които не се нуждаят от компенсации за съответствие, и компании, които искат да подобрят своята инвестиционна репутация от подкрепа за развитието на нови технологии.


Избор на офсетна методология

След като въглеродната офсетна технология е готова, за изграждане на нов проект около нея се изисква създаването или избора на офсетна методология, която представлява сложен набор от правила. Методологията осигурява предпазните средства за разработчика на проекта - установява базова линия за проекта, определя допълнителността, изчислява намаленията на емисиите на проекта и наблюдава външните параметри за изчисляване на абсолютните намаления на емисиите.

Вече съществуват цели библиотеки с одобрени методологии, които покриват повечето разработени типове проекти. Изборът зависи от разработката на проекта.