Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Въглеродни кредити, пазари и индекси

Въглеродни кредити, пазари и индекси

Въглеродни кредити, пазари и индекси

Какво е въглероден кредит?

Въглеродните кредити са гореща тема в последните новини. САЩ, Китай, и ЕС представиха нови въглеродни планове наскоро. И те включват въглеродни кредити и сертификати, но какво са те - валута, документи или реални парчета въглерод?

Въглероден кредит е надбавка(купува са с живи пари) за компания, която притежава кредита, за да отделя въглеродни емисии или парникови газове. Един кредит се равнява на един тон въглероден диоксид, който трябва да бъде излъчен, или масата, еквивалентна на въглероден диоксид за други газове. Компаниите могат да притежават много кредити, толкова, колкото желаят да закупят на пазара, за да балансират своите емисии според законовите норми. Това обаче води до повишени цени за крайни клинети или до намалени печалби за компаниите, които задържат цените на продуктите си за сметка на собственият си мадж.


Защо компаниите не могат просто да натрупват въглеродни кредити?

Има две характеристики на въглеродните кредити. Излишните кредити се продават от компаниите за възстановяване на разходите (финансите отчети) и размерът на кредитите, които една компания може да притежава, е ограничен в рамките на необходимото. Тези точки насърчават компаниите да продават своите излишни кредити на други компании, тъй като излишните кредити ще доведат до глоби. Това създава пазар за тези въглеродни кредити. Спестителите на въглеродни кредити, продават излишъка си на нуждаещите се, за да могат последните да продължат своята дейност съгласно екологичните изисквания.


Как се създава въглероден кредит?

Кредити се създават, когато се счита, че даден проект е елиминирал 1 тон парникови емисии. Засаждането на гора, която би елиминирала 1 тон въглеродни емисии, би било достатъчно за създаване на кредит. Кредитите обаче намаляват с времето, което означава, че компаниите непрекъснато трябва да създават нови идеи за премахване на емисиите или да инвестират в чисти технологии.

Много компании са специализирани в търговията и инвестирането в кредити. Те ще купуват кредити от тези компании, които ги притежават и ще ги препродават на всеки, който може и има нужда от тези кредити. Тъй като цената на въглеродните емисии непрекъснато нараства, ще нараства с нея и стойността на кредитите. Това създава много волатилне пазар на въглероднии емисии и привлича много инвеститори и спекуланти. 

Но нека да е ясно, спекулантите създават ликвидността и са много важна и ценна част от всеки пазар. Без тях няма ликвидност.


Какво е таван и търговска програма?

Програмата за ограничаване и търговия е пазарен механизъм, който правителствата или регулаторните органи използват за намаляване на навлизането на въглероден диоксид и други парникови газове в атмосферата. Програмата за ограничаване и търговия е предназначена да постави географско ограничение за количеството въглероден диоксид, което може да бъде излъчено в атмосферата от специфични сектори на икономиката. Тази граница намалява на годишна база, с намерението да се намали общото количество отделен въглероден диоксид. Компаниите и други субекти, които са задължени да спазват конкретна ограничена и търговска програма, трябва или да намалят своите емисии под допустимата годишна граница, или да използват допълнителни въглеродни квоти, които най-малко са равни на техните емисии над годишния им лимит, за да се съобразят с програмата. Физическите въглеродни квоти могат да бъдат закупени чрез централно организирани търгове или от други компании, които разполагат с повече, отколкото им е необходимо за съответствие. Фючърсните договори за въглеродни квоти могат да се купуват и продават на борса за стоки. Търговията с въглеродни квоти също води до прозрачна цена на въглеродните емисии. Този ценови сигнал стимулира инвестициите в чисти и възобновяеми технологии. Това създава възможности за развитие и печалби.


Какво е въглеродна надбавка?

Въглеродната квота (известна още като въглероден кредит) е издадено от правителството разрешение, което позволява на компания или организация  да изхвърля определено количество еквивалент на въглероден диоксид в атмосферата. Въглеродните квоти се издават в съответствие със специфични правила за таван и търговска програма и могат да се търгуват между компании. Квотите се издават и прехвърлят между различни субекти в рамките на специално създадени въглеродни регистри. Това създава пазар за сертификати за въглеродни емисии.


Каква е разликата между таван и търговска програма и въглероден данък ?

Програма за ограничаване и търговия определя лимит на допустимите емисии всяка година, но цената на квотите може да варира в зависимост от пазарната динамика на търсенето и предлагането. Въглеродният разход(скоро и под формата на данък) не регулира пряко количеството емисии, които могат да бъдат отделени, по-скоро чрез увеличаване на базата на разходите за дейности  отделящи въглерод, се опитва да демотивира компаниите от подобни дейности.


Каква е разликата между въглеродни квоти и въглеродни компенсации?

Въглеродната квота е разрешение за емисии, докато въглеродната компенсация е сертификат, присъден за проактивна инициатива, която намалява или премахва емисиите. Прост пример за компенсиране на въглерода е засаждането на дърво. Въглеродните компенсации могат да се използват за доброволни ангажименти за намаляване на въглеродните емисии и за съответствие в рамките на програмата за ограничение и търговия. Всяка програма за ограничение и търговия има уникални правила относно това какво се квалифицира като компенсиране на въглеродните емисии и каква сума може да се използва за съответствие. Тези процеси създават въглеродни кредити.


Има ли различни програми и стандарти за компенсиране на въглеродните емисии?

Да, различни организации по целия свят са разработили уникални програми за компенсиране на въглеродните емисии. В рамките на всяка програма проектите за компенсиране на въглеродните емисии са квалифицирани и компенсациите за въглерод се издават въз основа на специфичен набор от критерии. Програмите за ограничаване и търговия идентифицират кои офсетни стандарти отговарят на изискванията, както и създават свои собствени критерии. Основните програми за компенсиране на въглерода, намиращи се в целия свят, включват Американския въглероден регистър, Резерв за действие за климата, Проверен въглероден стандарт, Златният стандарт и Механизмът за чисто развитие, наред с други. Компаниите и други субекти, които доброволно избират да намалят емисиите си чрез закупуване на въглеродни компенсации, трябва да решат коя програма(и) за компенсиране на въглеродните емисии биха искали да подкрепят.


Какво представлява системата за търговия с емисии на Европейския съюз?

Системата за търговия с емисии на Европейския съюз (EU ETS) е най-голямата програма за ограничаване и търговия в света и покрива приблизително 45% от емисиите на парникови газове от Европейския съюз. Тази програма беше въведена през 2005 г. и обхваща емисиите от тежката промишленост, енергийния сектор и авиокомпаниите в рамките на ЕС. Програмата включва всички страни членки на ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. За повече информация,  посетете уебсайта на Европейската комисия.


Какво представлява фючърсният договор на ICE за квоти на Европейския съюз (EUA)?

Фючърсният договор за квоти на ICE на Европейския съюз е фючърсен договор за квоти, издаден от Системата за търговия с емисии на Европейския съюз. Това е физически доставен продукт, при който договорите, държани до изтичане, водят до физическа доставка на квоти за EUA в Регистъра на Съюза. За повече информация, посетете уебсайта на Европейската комисия.


Какво представлява ICE сертифициран фючърсен договор за намаляване на емисиите (CER)?

Сертифициран ICE фючърсен договор за намаляване на емисиите е фючърсен договор за единица за компенсиране на въглеродните емисии, издаден от Механизма за чисто развитие съгласно член 12 от Протокола от Киото и може да се използва до известна степен за задължения за съответствие съгласно СТЕ на ЕС. Това е физически доставен продукт, при който договорите, държани до изтичане, водят до физическа доставка на CER единици в регистъра на Съюза. За повече информация посетете прегледа на регистъра на сайта  Европейската комисия.


Какво представлява Калифорнийската програма за ограничение и търговия?

Програмата за ограничаване и търговия на Калифорния е първата многосекторна програма за ограничаване и търговия в Северна Америка и се администрира от Западната инициатива за климата (WCI) и се регулира от Калифорнийския съвет за въздушни ресурси. Тази програма започна през 2013 г. в щата Калифорния и оттогава се разшири чрез свързване с провинция Квебек, за да обхване емисиите от двете юрисдикции. Квотите, издадени от двете юрисдикции, могат да се използват взаимозаменяемо за съответствие. Програмата за ограничаване и търговия обхваща приблизително 85% от комбинираните емисии от икономиките на Калифорния и Квебек, включително големи електроцентрали, големи промишлени предприятия и дистрибутори на горива, наред с други области. За повече информация посетете прегледа на програмата Cap-and-Trade от Калифорнийския съвет за въздушни ресурси.

Именно тази програма доведе до милярдна печалба на автомобилната компания Тесла.


Какво представлява фючърсният договор на ICE California Carbon Allowance (CCA)?

Фючърсният договор на ICE California Carbon Allowance е фючърсен договор за квоти, издаден от California Cap and Trade Program. Това е физически доставен продукт, при който договорите, държани до изтичане, водят до физическа доставка на квоти за CCA в регистъра на услугата за проследяване на съответствието на инструментите (CITSS). 


Какво представлява фючърсният договор на ICE California Offset (CCO)?

Фючърсният договор на ICE California Carbon Offset е фючърсен договор за офсетни кредити на ARB, издаден от съвета за въздушни ресурси на Калифорния, който може да се използва до известна степен за задължения за спазване на Калифорнийската програма за ограничение и търговия. Това е физически доставен продукт, при който договорите, държани до изтичане, водят до физическа доставка на калифорнийски въглеродни компенсации извън риска от анулиране в регистъра на услугата за проследяване на съответствието на инструментите (CITSS). 


Какво представлява Регионалната инициатива за парникови газове?

Регионалната инициатива за парникови газове (RGGI) е многодържавна програма за ограничаване и търговия, създадена през 2009 г. Тази програма обхваща емисиите на въглероден диоксид от енергийния сектор и включва щатите Кънектикът, Делауеър, Мейн, Мериленд, Масачузетс, Ню Хемпшир , Ню Джърси, Ню Йорк, Роуд Айлънд и Върмонт. Всяка участваща държава има свой собствен таван на емисиите, който ограничава емисиите от електрически централи. Подобно на програмата в Калифорния, квотите, издадени от всеки щат, могат да се използват взаимозаменяемо за съответствие. 


Какво представлява фючърсният договор за регионална инициатива за парникови газове (RGGI)?

Фючърсният договор на Регионалната инициатива за парникови газове на ICE е фючърсен договор за квоти, издадени от програмата за ограничение и търговия на RGGI. Това е физически доставен договор, при който договорите, държани до изтичане, водят до физическа доставка на квоти RGGI в регистъра на RGGI CO2 Allowance Tracking System (RGGI-COATS). 


Какво представлява ICE Global Carbon Index?

Глобалният индекс на въглеродните фючърси на ICE се състои от ценообразуване от трите най-активно търгувани въглеродни пазара в света: Схемата за търговия с емисии на Европейския съюз (EU ETS), Калифорнийската програма за ограничение и търговия и Регионалната инициатива за парникови газове (RGGI) . Заедно тези пазари представляват едни от най-големите регионални икономики в света, а вторичният пазар на фючърси за тези програми, които търгуват на фючърсните пазари на ICE, съставляват по-голямата част от обема на всички фючърсни договори, базирани на въглерод.

Следната графика казва всичко : ICE Global Carbon Futures Family Index.