Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Последни новини

Намаляване на зависимостта на Европа от руския нефт и газ: незабавна, краткосрочна и дългосрочна стратегия

facebook thumb

Намаляване на зависимостта на Европа от руския нефт и газ: незабавна, краткосрочна и дългосрочна стратегия

 

Стратегията е широкообхватна и изчерпателна. Някои действия вече са реалност, включително максимизирането на съхранението на газ, необходимо за следващия зимен период.

 • Някои от мерките включват увеличаване и ускоряване на съществуващите планове (чиста енергия, пренос, съхранение, водород, ефективност, реконструкция на сгради, термопомпи и др.).
 • Обсъждат се отлагане или отмяна на ядрените затваряния в Германия и Белгия (новите възобновяеми източници трябва да изместят газа и въглищата, а не изведените от експлоатация атомни централи).
 • Проучва се възможността за повишаване използването на иберийския пренос на газ в европейската газова мрежа. 
 • Ускорява се интегрирането на украинската електрическа мрежа, което вече е факт в европейската, последвана от балтийските такива.
 • Търсят се алтернативни източници на природен газ и общ газов пазар ( за да се избегне междурегионална конкуренция за газ).
 • ЕС предвижда да прекрати политическата си опозиция срещу дългосрочните договори за внос на природен газ, като по този начин ще даде възможност за сигурност на цените и доставките. 
 • Поставяне на всички енергийни плащания към Русия в ескроу сметка до края на кризата, класифицирайки руските доставки на газ и петрол като „конфликтни стоки“. 
 • Нефтът и газът няма да изчезнат, така че САЩ трябва да се позиционират като световен лидер в износа на въглеводороди с по-ниски емисии по геополитически причини.

 

По същество крайната цел на всички мерки е отслабване на зависимостта от Русия и същевременно ускоряване на глобалния преход към чиста енергия.

Кризата в Украйна предизвика засилено внимание към енергийната сигурност на Европа, което липсваше през последното десетилетие. Европейската зависимост от руския газ и глобалната зависимост от руския петрол ограничава действията на Запада срещу Русия.

Въпреки това Германия спира сертифицирането на газопровода „Северен поток 2“, САЩ отстраняват премахването на санкциите за газопровода и санкционират, както Nord Stream 2 AG (оперативната компания на газопровода), така и неговия главен изпълнителен директор. BP, Shell и Equinor продават руски активи, избори, които изглеждаха немислими само преди няколко седмици.

Закъснялото осъзнаване на рисковете от прекомерна зависимост от руската енергия създава необходимост за предприемане на по-значими действия за европейската енергийна сигурност, отколкото през последните години.

Следните  действия, ако бъдат предприети сега, ще имат въздействие в три основни времеви рамки:

 1. Въздействие до следващата зима (важен график, ако кризата продължи поради повишеното търсене на енергия през зимата).
 2. Въздействие през следващите 1 – 3 години.
 3. Въздействие след 3 години и след това.

От решаващо значение е европейската енергийна сигурност да се разглежда в контекста на климата и енергийния преход. Европейските политици и населението са дълбоко загрижени по тези въпроси, така че има по-голяма подкрепа за политики, които имат предвид климата и енергийния преход.

 1. Краткосрочно въздействие (до следващата зима):

В най-лошия сценарий продължаващата криза може да остави Европа в особен риск от енергиен шок следващата зима, когато търсенето на енергия е най-високо. С глобалния износ на втечнен природен газ близо до максималния капацитет и малка способност за увеличаване на производството на енергия в краткосрочен план, какво може да се направи сега, за да се минимизира този риск?

 •  Осигуряване на максимално съхранение на газ през лятото на 2022 г.:

- Предстоящото лято предоставя възможност за запълване на хранилища преди повишеното търсене на енергия през следващата зима. Европейският съюз трябва, чрез консенсус или регламент, да гарантира, че всички налични хранилища са запълнени до лятото, за да изолира Европа срещу прекъсване на доставките на газ следващата зима.

 • Забавяне или още по-добре, отмяна на затварянето на три оставащи атомни електроцентрали в Германия:

- Затварянето в Германия на три атомни електроцентрали в края на 2021 г. не би могло да дойде в по-лош момент. Въпреки че ядрената енергия е спорна в Германия, поради популярни опасения относно ядрената безопасност и отпадъците, тя е произведена в страната енергия с нулеви въглеродни емисии. Замяната на тази мощност ще дойде или от руски газ, или от въглища.

 • Забавяне или още по-добре, отмяна на затварянето на две атомни електроцентрали в Белгия:

- Белгия трябва да се въздържа от затваряне на двата ядрени реактора, които са предвидени за преждевременно извеждане от експлоатация тази и следващата година (Doel 3 и Tihange 2), тъй като това би създало допълнително търсене на газ.

 • Транспортиране на иберийски газ през Франция в европейската газова мрежа:

- Франция и Испания трябва да подготвят двугодишно споразумение за финансови условия за транспортиране на иберийски газ през Франция в европейската система, за да се максимизира способността на Европа да използва своите мощности за внос на газ. Миналата година те бяха с около 50% използване на капацитета.

 • Поддръжка на аварийно синхронизиране на украинската електрическа мрежа с европейската мрежа ENTSO-E:
 • Инвестиране в енергийна ефективност:

- Проектите за енергийна ефективност, които намаляват търсенето на газ, могат да бъдат приоритетни в краткосрочен план. Докато дългосрочните проекти ще имат по-голямо въздействие, значителни приноси за намаляване на търсенето на газ – като преоборудване на сгради и термопомпи – могат да бъдат приложени незабавно.

 • Свикване на среща на върха по сигурността на газа, фокусирана върху зимата 2022-2023:

- САЩ трябва да свикат среща на върха за сигурността на газа с големите износители и вносители (правителствен и частен сектор), за да разработят стратегия за максимално увеличаване на съхранението на газ и за посрещане на очакваното търсене както в Европа, така и в Азия за следващата зима. Целта би била да се избегне междурегионална конкуренция за доставки на газ, да се предложи държавното насърчаване на частните страни да бъдат гъвкави по отношение на съществуващите договорни споразумения, да се създаде прозрачност относно нивата на използване на съоръженията за износ и внос.

 •  Изискване всички плащания за руския внос на енергия да бъдат поставени в ескроу сметка до края на кризата:

- Западните страни, които внасят руска енергия, трябва да изискват всички плащания да бъдат поставени в ескроу сметки, които ще бъдат уредени едва след разрешаване на кризата. Това би поставило допълнителен риск за енергийните пазари — резултат, който западните правителства искат да избегнат — но може да бъде ескалаторна тактика, ако е необходимо.

 

         2.Средносрочно въздействие (1 – 3 години)

Ако приемем, че настоящата криза е разрешена, но няма фундаментална промяна в отношенията с Русия, усилията за промяна на основните енергийни отношения между Европа и Русия могат да имат съществени резултати за период от една до три години. Как?

 • Ускоряване на завършването на текущи проекти за възобновяеми енергийни източници:

- Създаването на нови източници на вътрешна енергия е от решаващо значение за смекчаване на последиците от прекомерното разчитане на Русия. Сроковете на проекта трябва да се ускорят, за да се отговори на търсенето възможно най-скоро.

 • Подкрепа внедряването на термопомпи от земен източник (GHP) в по-умерения север на Европа:

- GHP са най-чистите, най-евтините — след първоначалните капиталови разходи — и най-енергийно ефективни опции за отопление и охлаждане на пазара, предлагащи 72 процента намаление на потреблението на енергия спрямо стандартните системи. ЕС трябва да създаде специално средство за смекчаване на риска в целия блок, за да увеличи достъпа до финансиране за местните власти и частните предприемачи, които иначе биха се затруднили да намерят необходимия капитал.

 • Ускоряване на свързването на електрическата мрежа на балтийските държави с Полша и европейски мрежи:

- В продължение на много години балтийските държави работят за изключване на електрическите си мрежи от Русия и Беларус и синхронно свързване с Полша и континенталната европейска електрическа мрежа ENTSO-E до края на 2025 г. Енергийните компании на четирите държави трябва да ускорят своя график за синхронна работа с една година (т.е. до края на 2024 г.), чрез подобрено договаряне, управление и координация, като Европейската комисия и националните правителства предоставят допълнителни средства, ако е необходимо, за ускорени разходи за изпълнение.

 • ЕС трябва да даде приоритет на регулаторното одобрение и завършването на централната част на тръбопровода MidCat:

- Това би удвоило капацитета за износ между Иберия и останалата част от континента, предоставяйки допълнителни възможности за диверсификация далеч от руския газ.

 • ЕС трябва да прекрати политическата си опозиция на дългосрочните договори за внос на природен газ:

- Договореният газ дава възможност за сигурност на цената и сигурност на доставките. Това ще трябва да бъде съчетано с ангажимент за технологии за улавяне на въглерод, за да се постигнат неотложните цели в областта на климата.

 • Белгия трябва да преразгледа въпроса за удължаването на живота след 2025 г. за целия си реакторен парк:

- В допълнение към реакторите, планирани да бъдат затворени през 2022 и 2023 г., пет допълнителни реактора се предвижда да бъдат преждевременно затворени до 2025 г. Те ще бъдат заменени от възобновяеми енергийни източници и газ. Вместо това, задържайки отворени централите, новопостроените възобновяеми източници ще изместят търсенето на въглища и газ.

 • Украйна трябва да бъде интегрирана в трансатлантическата инфраструктура за енергийна сигурност:

- САЩ и ЕС трябва да подкрепят подготовката на Украйна за членство в ЕС, като енергийното сътрудничество е неразделна част. Секторът на възобновяемите източници на енергия в САЩ трябва да бъде насърчен да инвестира в Украйна.

 

        3.Дългосрочно въздействие (3 години и повече)

Реално погледнато, смекчаването на прекомерната зависимост от руската енергия е усилие на поколенията, но това, което трябва да се засили сега. Какво е?

 • Основният фокус на Европа за дългосрочната енергийна сигурност трябва да бъде масовото внедряване на чисти енергийни технологии, включително:

- Продължаващо масово разширяване на възобновяемите енергийни източници.

- Разширяване на преноса за управление на прекъсванията на възобновяемите източници.

- Ускоряване на програмите за внедряване на решения за съхранение на енергия в мащаб на комунални услуги, подобрявайки способността на възобновяемите енергийни източници да управляват прекъсванията.

 • Развитие на икономика на водород (както произведена в Европа, така и внесена от надеждни партньори), за декарбонизиране на сектори, които трудно се управляват.
 • Енергийна ефективност: правителствата трябва да наложат незабавно и годишно намаляване на потреблението на енергия на единица БВП и да прехвърлят задължения както към публичния, така и към частния сектор. Това може да се направи с доказани в търговската мрежа технологии, които са лесно достъпни днес.
 • Продължаващо разширяване на наследени технологии за ядрена енергия и инвестиции в ядрени реактори от следващо поколение.
 • Изграждането и приемането на улавянето на въглерод като средство за гарантиране на емисиите ще продължи да играе решаваща роля в европейската енергийна система.
 • Европа трябва да търси алтернативни източници на природен газ:
 • Тези източници вероятно ще включват Азербайджан, инвестиции в Северно море, офшорни води на Обединеното кралство западно от Шетландски, Висока Арктика на Норвегия, Източното Средиземноморие, Близкия изток (Катар може да прекрати клаузата за дестинация) и страни от Северна и Западна Африка. Има също така възможност за подписване на дългосрочни споразумения с американски компании за втечнен природен газ, изграждане на нови терминали за регазификация, разширяване на сондажите за нефт и газ в Европа и насърчаване на европейските производители да инвестират в активи за проучване и добив в чужбина и предоставяне на данъчни стимули за компаниите да правят това.
 • Класифицирайте доставките на руски природен газ и суров петрол като „конфликтни стоки:“
 • Макар и политически и икономически жизнеспособно, когато цените на енергията са по-ниски, класифицирането на руските доставки на природен газ и суров петрол като „конфликтни стоки“ подобно на съществуващите регулаторни рамки за конфликтни минерали и ресурси би отразявало действителната премия за политически риск, повишавайки руските енергийни цени и помага на Европа да намали зависимостта си от природен газ от пазарните условия.
 • Инвестирайте сега в следващото поколение технологии за ядрена енергия, особено малки модулни реактори:
 • До голяма степен поради това, че САЩ все още имат достъп до изобилие от евтин природен газ, недостъпна енергийно гладна Европа приема малките модулни реактори (SMR) много по-бързо. Реактори от следващо поколение все още не са демонстрирани, но по-голямата правителствена подкрепа може да им позволи да се пуснат онлайн по-късно това десетилетие.
 • Инвестирайте в независими източници на енергия и инфраструктура:
 • Съединените щати и Европа, чрез инициативи като „Инициативата за трите морета“ и други усилия, трябва да продължат да работят върху други източници на енергия и инфраструктура.
 • Обединеното кралство и Европейският съюз трябва да разработят стратегия за намаляване на вноса на руски нефт и газ до не повече от 20 процента от изискванията на Европа:
 • Стратегията трябва да обмисли дали е необходима допълнителна инфраструктура за внос на газ или нефт, за да се даде възможност за дългосрочно намаляване на вноса на руски въглеводороди.
 • САЩ трябва да се позиционират като световен лидер в износа на въглеводороди с по-ниски емисии:
 • При почти всички нулеви нетни сценарии въглеводородите продължават да играят ключова роля в енергийната система до 2050 г. и след това. САЩ трябва едновременно да приемат важната геополитическа стойност на своя износ на въглеводороди, като същевременно продължат да намаляват емисиите от жизнения цикъл на този износ, за да гарантират, че енергията на САЩ е възможно най-чиста. САЩ трябва да насърчат разширяването на капацитета за износ на втечнен природен газ от САЩ с политика, свързана с намаляване на емисиите на метан за да предоставят дългосрочна гаранция на Европа и Азия, че ще спомогне за създаването на конкурентен газов пазар, който намалява зависимостта на световния газов пазар от руския газ.

 

Георги Цветков       https://www.linkedin.com/in/george-tsvetkov-6a79b564/